Данэлия Тулешова. Дүйнөнү үнү менен багындырган кыз