Эл аралык каржы борбору англис укугун дүйнөгө калыстык менен колдонуу