Табигый кырсыктарды алдын алуудагы санариптештирүү×