Дмитрий Баландин. Бардык кыйынчылыктарды жеңген эрктүү адам.