Санариптик технологиянын жардамы аркылуу экологиялык маселелерди чечүү×