Interview of the day. Акылдуу шаар аныктамасы эмнени түшүндүрөт?