Дежан Штансер

Бүгүнкү коногубуз – Казакстан-Словения бизнес клубунун президенти Деян Штанцер.×