Евразия Экономикалык комиссиясынын жаңы демилгелери×