Саламатык сактоо тармагынын санариптик жаңылануулары×