Жашоонун кайсы тармагы космостук изилдөөлөргө таасир берет?×