Чыгыш Европадагы өзгөрүүлөр менен хан Котянды эмне байланыштырып турат?×