Дирк Ян Коп - Нидерландынын Казакстан Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси