Байыркы согуш тууралуу легендалар, көчмөндөрдүн тарыхы×