Эл аралык Астана каржы борборунун ишмердүүлүгүн ким, жана кантип жөнгө салат?