Акыл чөйрөсүнүн табышмактары. Академик Вернадский×