Казакстан менен Өзбекстандын кызматташуусунун кеңейиши×