Казакстан менен Өзбекстандын кызматташуусунун кеңейиши