Поль Гурдэ – Астана шаарынын тарыхий борборунун архитектору×