Казакстан - Түштүк Корея: кызыкчылыктардын кесилиши