Ляззат Шатаева менен маанилүү маек

Өлкөнүн брендинги: «жумшак күч» глобаллык дүйнөдөгү ордуна кандай таасир этет?

Өлкөнүн брендинги: «жумшак күч» глобаллык дүйнөдөгү ордуна кандай таасир этет?

Сиз кайсы мамлекетте жашайсыз? Тагыраак айтканда: аны жакшы деп классификациялоого болобу? Жашоо үчүн мыкты өлкөлөрдүн ТОПун түзүү критерийлери кандай?